سُقُلمه

همون نشگون خودمون!

سُقُلمه

همون نشگون خودمون!

پیام های کوتاه
آخرین مطالب
نویسندگان

۳ مطلب با موضوع «خزعبلات دوست داشتنی» ثبت شده است

  • ۲
  • ۰

گاهی برای آرام شدن نیاز نیست سری به ساحل بزنیم

کافیست دریایی بیابیم تا همان برایمان آرامش باشد

فقط و فقط یک دل دریایی است

که لبش ساحلمان خواهد شد

و زمزمه هایش نسیم خنکی است که از لب ساحل قابل لمس است

برای من که دریای خود را یافتم

ساحل همین جاست

ور دلم ...

  • ۲
  • ۰
آدم های تنها دو دسته اند
آنهایی که روزگار آنها را تنها کرده است
آنهایی که تلاش میکنند بقیه تنها باشند

دسته اول علی گونه زندگی میکنند
و
دسته دوم حقیرانه زندگی میکنند.

شاید برای همین است امیرالمومنین انسان را دعوت به نگه داشتن دوستان خود میکند
این یعنی هزار خصلت خوب و دوری از هزار خصلت بد

همین!
  • ۴
  • ۰
زندگی یک دو راهی زیباست
بین ترسیدن یا نترسیدن
بعضی ها فکر میکنند نباید بترسند
بعضی ها بدون فکر می ترسند
بعضی ها فکر میکنند تا بترسانند
بعضی ها فکر میکنند باید بترسند
بعضی ها وقتی میترسند فکر میکنند
...
خداوند آنهایی را دوست دارد که 
از مادر نترسند ولی از شرمندگی از مادر بترسند
...
فهمیدی چه شد؟