سُقُلمه

همون نشگون خودمون!

سُقُلمه

همون نشگون خودمون!

پیام های کوتاه
آخرین مطالب
نویسندگان

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

کربلا به رفتن نیست:

به شدن است!

که اگر به رفتن بود،

شمرهم "کربلایی" است!
پیوست:زائرش شدم...
  • ۲
  • ۰
اولین رای
اولین قدم
اولین بیعت
اولین ...

تازه ازغدیرآمده ام!!!
اماهنوز سقیفه مانده
کوچه مانده
بین درو دیوار مانده
به دنبال ولایت به سر دویدن مانده..
تاکربلا چقدر راه است؟!
+لحظه انداختن رای بغض کردم..
دست های بسته مولاجلوچشمم اومد...
کی میشه لحظه بیعت باآقا..